Port Dickson, Malaysia
bctkpd.n9@gmail.com

Category: Falak

Semakan Arah Kiblat Melalui Istiwa’ Adzam dan Kaedah Buruj

Mohammad Fitri Afiq Bin Azman (2016)   Ilmu Astronomi atau ilmu falak dikenali sebagai Ilmu Kaji Bintang. Definasi Perkataan Falak bermaksud jalan peredaran yakni peredaran bintang-bintang atau objek samawi. Firman Allah di dalam Al-Quran, “Matahari tiada sepatutnya mengejar bulan, dan malam tiada sepatutnya mendahului siang. Masing-masingnya beredar pada falaknya (tempat peredarannya).” (Surah Yaasin :40) Menurut…
Read more

Kaedah Melihat Anak Bulan Bagi Menentukan Awal Bulan Islam.

Dalam takwim Hijrah, terdapat 12 bulan. Setiap bulan mengandungi 29 atau 30 hari, tetapi lazimnya tidak dalam turutan yang tetap. Secara tradisinya, hari pertama setiap bulan akan bermula setelah anak bulan (hilal) kelihatan ketika Matahari terbenam. Jika hilal tidak kelihatan selepas 29 hari pada bulan tersebut, samaada dilindungi awan atau langit di ufuk barat terlalu terang…
Read more