Blog

Semakan Arah Kiblat Melalui Istiwa’ Adzam dan Kaedah Buruj

Ilmu Astronomi atau ilmu falak dikenali sebagai Ilmu Kaji Bintang. Definasi Perkataan Falak bermaksud jalan peredaran yakni peredaran bintang-bintang atau objek samawi. Firman Allah di dalam Al-Quran, “Matahari tiada sepatutnya mengejar bulan, dan malam tiada sepatutnya mendahului siang. Masing-masingnya beredar pada falaknya (tempat peredarannya).” (Surah Yaasin :40) Menurut kalangan Sarjana Islam ilmu bintang dikenali sebagai…
Read more

Partial Solar Eclipse 2020

In June 21 , Partial Solar Eclipse will visible across all  parts of Malaysia. Depends on your location, you may see different percentage of Sun coverage vary from 40% to 5% coverage. You may check your location coverage from here. As for Telok Kemang Observatory, we will not held open observation for public to avoid…
Read more

Gerhana Bulan

Gerhana merupakan peristiwa alam yang terjadi dalam setiap tahun. Gerhana bulan terjadi apabila bulan melalui sebahagian dari bayang-bayang bumi. Proses kejadian ini berlaku ketika bulan purnama, dan apabila matahari, bumi dan bulan terjajar pada satu barisan yang sama, atau sangat-sangat hampir. Pada masa itu, cahaya Matahari ke Bulan terhalang oleh Bumi yang menyebabkan gerhana bulan…
Read more

Komet

Komet 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková Komet adalah objek langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Istilah “komet” berasal dari bahasa Yunani iaitu Kometes, yang berarti “rambut panjang”. Komet dianggap wujud di luar planet dalam jumlah yang banyak, seperti di Gelung Kuiper. Komet terbentuk dari ais dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu…
Read more