Port Dickson, Malaysia
bctkpd.n9@gmail.com

Author: BCTK

Nebula Planet

Siti Sarah Nordin (Eksekutif Pelatih Dakwah MAINS 2018)   Nebula ialah awan debu, gas dan plasma yang terdapat di ruang angkasa. Nebula terbahagi kepada beberapa kategori iaitu Diffuse Nebula, Nebula Planet (Planetary Nebula) dan Supernova Remnant.Diffuse Nebula pula terdapat tiga sub-kategori iaitu Nebula Emisi (Emission Nebula), Nebula Pantulan (Reflection Nebula) dan Nebula Gelap (Dark Nebula). Diffuse Nebulajuga dikenali…
Read more