Matahari

Matahari

Matahari ialah satu bebola gas bercahaya ataupun bintang yang berada di tengah-tengah sistem suria kita. Matahari adalah jasad yang terbesar dalam Sistem Suria dan semua jasad dalam Sistem Suria beredar mengelilinginya. Pengaruhnya jauh merentasi ke hujung sistem sehingga ke Neptun dan Pluto.

Matahari dibentukkan oleh gas yang amat panas, mengandungi hampir keseluruhannya ialah hidrogen (71% dari segi jisim) dan helium (27% dari segi jisim). Terdapat sedikit kandungan karbon, nitrogen, oksigen, besi dan unsur oksigen, dan unsur-unsur berat yang lain. Suhu teras matahari boleh menjangkaui 15 juta degree Celsius. Purata diameter bagi Matahari ialah 1.4 juta km lebih kurang 109 kali ganda saiz Bumi.Struktur Matahari terdiri daripada teras dimana suhu dan tekanan sangat tinggi menyebabkan atom hidrogen berlanggar sesama sendiri dan berlaku proses pencantuman nucleus,zon radiasi di mana tenaga daripada teras bergerak secara perlahan melalui proses radiasi di lapisan ini dan struktur seterusnya ialah zon perolakan.Di zon ini, haba dan cahaya dibawa oleh arus yang berulang alik (rising and falling currents) di seluruh zon.